Євангелія від Матея 9:18-26

18Коли він їм казав це, приступив один начальник і, вклонившися, мовить йому: “Дочка моя тільки-що померла. Прийди но, поклади на неї свою руку, і вона оживе.” 19Підвівсь Ісус і пішов за ним, а й учні його. 20І от одна жінка, що дванадцять років нездужала на кровотечу, приступила ззаду й доторкнулась до краю його одежі. 21Казала бо сама до себе: “Як тільки доторкнуся до краю його одежі, видужаю.” 22Ісус же, обернувшись, побачив її і каже: “Бадьорися, дочко! Віра твоя спасла тебе.” І видужала жінка від тієї ж години. 23А коли Ісус прибув до дому начальника й побачив там сопільників і юрбу схвильовану, 24сказав: “Уступіться, бо дівча не вмерло, а спить.” І насміхалися з нього. 25Якже випроваджено людей, він увійшов, узяв її за руку, і дівча встало. 26Чутка про це розійшлась по всій тій країні.